Orthodontist

De term orthodontist stamt uit het Grieks. Het woord is afgeleid van orthos (recht) en odontos (tand). De orthodontist, die ook wel beugeltandarts wordt genoemd, is een specialist die na de reguliere studie tandheelkunde nog 4 jaar extra heeft gestudeerd. Alleen na deze 4 specialisatiejaren mag een tandarts zichzelf orthodontist noemen.

De orthodontist bestudeert de vorm en ontwikkeling van het gebit en kaken en zorgt voor de optimalisatie van de stand ervan met behulp van beugels. Omdat het gebit zich vooral ontwikkelt wanneer we jong zijn, behandelt de orthodontist voornamelijk kinderen.

Weliswaar is een orthodontist in de basis ook gewoon een tandarts, toch ziet het specialisme uitsluitend op tandheelkundige ingrepen die de stand van het gebit veranderen. Om als patiënt door een orthodontist behandeld te worden, heb je een doorverwijzing van je tandarts nodig.

Orthodontie

Nog niet zo heel lang geleden was orthodontie nog geen specialisme. Tandartsen deden zelf alle orthodontistische ingrepen. Pas vanaf de jaren vijftig werd het een apart specialisme. Sindsdien heeft het vak zich enorm ontwikkeld. Er bestaan nu zelfs onzichtbare beugels, zoals de Invisalign beugel. Omdat orthodontie zo’n belangrijk onderdeel van de tandheelkunde is, vormt het vak nog steeds een basisonderdeel van de opleiding tandheelkunde.

ACTUEEL
ACTUEEL
Geen afdrukken meer maar scannen
Voordeel: alles on-line : dus sneller. Scannen geeft een nauwkeuriger beeld dus beter passende beugels en sneller resultaat.